Vācijas varas institūcijas apstiprinājušas iniciatīvu atbrīvot kravas automašīnas ( > 7,5t), kuras kā degvielu izmanto LNG ( sašķidrināto dabas gāzi), no Toll Collect ietilpstošās gaisa piesārņojuma komponentes apmaksas laika posmā no 2019. janvāra līdz 2020. gada beigām. Tas nozīmē, ka LNG automašīnas minētajā laika periodā baudīs tādas pašas priekšrocības kā elektro-automobīļi, uz kuriem attiecināmas tikai Toll Collect  infrastruktūras izmaksas un  trokšņu nodeva.

 

Vairāk info:

http://www.ngvjournal.com/s1-news/c1-markets/germany-toll-exemption-for-ngvs-expected-to-speed-up-switch-to-green-logistics/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork

Vairāk info par Shell LNG:

http://rtsbaltics.azurewebsites.net/atklata-apvienota-degvielas-uzpildes-stacija-kravas-automasinam-lng-saskidrinata-dabasgaze-un-dizeldegviela/