+371 67161664 / +370 5 2106236 (LT) [email protected]

Pirms uzsākt www.rtsbaltics.com mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi. Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par SIA “RT Services Baltics”, vienotās reģistrācijas numurs 40003744075, darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem, to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par SIA “RT Services Baltics” saistītiem uzņēmumiem un to pārstāvniecībām un piedāvātajiem pakalpojumiem, līdz ar to Noteikumi ir attiecināmi arī uz šo Mājas lapā ietverto informāciju.

Mājas lapā ir norādīti pakalpojumi, kurus var izmantot un kas tādējādi ir pieejami tikai Juridiskām personām.

Mājas lapā izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (raksti, preses relīzes, tarifi, attēli, jaunumi u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, kā arī saistīto uzņēmumu un to pārstāvniecību Mājas lapās. Ņemiet vērā, ka SIA “RT Services Baltics” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju. Mājas lapā tiek nodrošināta regulāra informācijas atjaunošana un pilnveidošana, tomēr vēlreiz vēršam uzmanību – informāciju par pakalpojumiem, to maksu, tarifiem, lietošanas noteikumiem u.tml., jāprecizē sazinoties ar mūsu uzņēmuma speciālistiem.

SIA “RT Services Baltics” neuzņemas atbildību par Mājas lapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās neparedzētu iemeslu dēļ.

Mājas lapa ir SIA “RT Services Baltics” īpašums. Bez rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Citējot Mājas lapā –  www.rtsbaltics.com atrodamos materiālus (informāciju, bildes u.c.), atsauce uz to ir obligāta.